Cosmin Căprioară

Cosmin Căprioară

Cosmin Căprioară is Lecturer at the Faculty of Letters, Ovidius University, Constanta, where he teaches Romance linguistics, synchronic and historical dialectology, contemporary Romanian, Romanian civilization and culture. He holds a PhD in linguistics from the University of Bucharest (2006). His main research interests include linguistic contact, linguistic variation and the intercomprehension between Romance languages, or between neighboring languages however belonging to different linguistic families. He has published a number of studies in dialectal and comparative linguistics, and a book, Limbajul medical popular românesc [Romanian Popular Medical Language] (2014).

Articles published in “Diacronia”

Book reviewDiacronia 12, December 27, 2020, A174
Marinușa Constantin, Creativitatea lexicală în limba româna veche [Lexical creativity in the old Romanian language], Preface by Petre Gheorghe Bârlea, “Muzeul Literaturii Române” Publishing House, Aula Magna Collection, Bucharest, 2017, 319 p.

Book reviewDiacronia 5, March 23, 2017, A75
Cristina Florescu (ed.), Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Colecția Dicționarele Editurii Universității, Seria Lexikon, Iași, 2015, 711 p. (cu CD-Rom)

Book reviewDiacronia 3, February 12, 2016, A43
Martin-Dietrich Glessgen, Lingvistică romanică. Domenii și metode în lingvistica franceză și romanică, Cuvînt înainte și traducere de Alexandru Gafton, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014, 652 p.

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)