Cecilia-Mihaela Popescu

CECILIA MIHAELA POPESCU (n. 17 mai 1976) este conferenţiar universitar doctor abilitat la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, unde predă lingvistică generală, lingvistică romanică, pragmatică şi limba latină. Doctor în Filologie din 2006, cu lucrarea Exprimarea potenţialului şi a irealului în latină, franceză şi română, coordonată de prof. dr. h.c. mult. Maria Iliescu, a publicat studii în domeniile mai sus menţionate, ca unic autor (Gramatica comparată a limbilor romanice. Note de curs – 2012, Noţiuni de morfosintaxă a limbii latine. Grupul nominal – 2010, Viitorul şi condiţionalul în limbile romanice. Abordare morfosintatctică şi categorizare semantică din perspectivă diacronică - 2013) sau în colaborare (Dicţionar de împrumuturi lexicale din limba franceză – 2009, Typologie des emprunts lexicaux français en roumain. Fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique – 2011şi La reconfiguration sémantique des gallicismes dans l’espace socioculturel du roumain – 2013) şi numeroase articole în reviste de specialitate de prestigiu, din ţară sau din străinătate (Studii şi cercetări lingvistice, Revue roumaine de linguistique, Revista de Philología Romanica, Revue de Linguistique Romane, Zeitschrift fur Franzosische Sprache und Literatur). A făcut parte, alături de cercetători de renume, din două granturi cu finanţare CNCS şi din alte două proiecte internaţionale.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A99
Parcursul diacronic al formelor de viitor din limba franceză din prisma teoriei regramatizării

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)