Bogdan Petriceicu Hasdeu

Bogdan Petriceicu Hasdeu

Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838–1907). Savant enciclopedist (scriitor, filolog, lingvist, istoric, policitian). Ca lingvist/filolog, cele mai însemnate realizări sînt dicționarul Academiei [Etymologicum Magnum Romaniæ, lucrare neterminată: A–B(ărbat)], Principii de lingvistică și una dintre primele crestomații de vechi texte românești (Cuvente den bătrâni).

Texte publicate în „Diacronia”

RestituiriDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A96
Principie de linguistică [fragmente]

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)