Armanda Ramona Stroia

Armanda Ramona Stroia

Licențiată în filologie (UBB din Cluj-Napoca) și având un masterat în cadrul ULB din Sibiu, Armanda Ramona Stroia și-a susținut teza de doctorat cu titlul Clișeul lingvistic în mass-media românească actuală, avându-l coordonator științific pe prof. dr. habil. Oliviu Felecan, din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare. A câștigat prin concurs mai multe granturi europene și burse, care i-au facilitat participarea la stagii de formare profesională (Portugalia, Spania, Finlanda, Anglia, Italia). A scris recenzii și articole în domeniul lexicologiei, al pragma- și psiholingvisticii, al onomasticii, sociologiei comunicării media, al didacticii limbii engleze, publicate atât în reviste ca  „Diacronia”, „Limba română” (București), „Global Journal of Foreign Language Teaching” (Cipru), „Meridian critic”, Analele Universității „Ștefan cel Mare” (Suceava), cât și în volume de tip proceedings (Conferința Internațională de Onomastică „Numele și numirea”; Conferința Internațională „Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity”, Conferința Internațională „Discurs critic și variație lingvistică”).

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A172
Izotopii generatoare de clișee jurnalistice în contextul pandemiei de Covid-19: „patologii la modă” sau „cuvinte-oglindă” ale realității psihosociale?

RecenzieDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A45
Mădălina Bălășescu, Mass-media: reprezentări sociale și stereotipuri. Societate, democrație, rol social, Editura Tritonic, București, 284 p.

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)