Ana-Maria Prisacaru

Ana-Maria Prisacaru

Ana-Maria Prisacaru este cercetător științific gr. III în cadrul Departamentului de Toponimie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala Iași a Academiei Române.

Este absolventă a Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secția Limbă și literatură română – Limbă și literatură germană (2002) și a masteratului de Lingvistică generală şi românească în cadrul aceleiași instituții (2004).

A devenit doctor în filologie, în 2012, în urma susținerii publice a tezei cu titlul Efecte ale interferenţei lingvistice româno-germane în toponimia românească din Bucovina habsburgică (actualele teritorii româneşti), publicată în anul 2015 cu titlul Toponimia românească din Bucovina habsburgică (actualele teritorii româneşti). Germanizare şi reromânizare, Casa Editorială Demiurg, Iaşi.

A publicat studii, articole și recenzii pe teme de onomastică și lingvistică generală și românească în reviste de specialitate și în volume colective din țară și din străinătate și este coautor la Micul dicționar toponimic al Moldovei (structural și etimologic). Partea 1. Toponime personale, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, Partea a 2-a. Toponime descriptive (ms).

Texte publicate în „Diacronia”

RecenzieDiacronia 14, 12 decembrie, 2021, A202
Teodor Oancă, Cercetări de onomastică și dialectologie, Editura Grafix, Craiova, 2019, 185 p.

ArticolDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A169
Limba română în Bucovina habsburgică din perspectiva bilingvismului instituționalizat

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A117
Configurarea cîmpurilor toponimice de tip polarizant ilustrată prin exemple din TTRM, II1–2

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)