Ana-Maria Prisacaru

Ana-Maria Prisacaru

Ana-Maria Prisacaru este cercetător științific gr. III în cadrul Departamentului de Toponimie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala Iași a Academiei Române.

Este absolventă a Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secția Limbă și literatură română – Limbă și literatură germană (2002) și a masteratului de Lingvistică generală şi românească în cadrul aceleiași instituții (2004).

A devenit doctor în filologie, în 2012, în urma susținerii publice a tezei cu titlul Efecte ale interferenţei lingvistice româno-germane în toponimia românească din Bucovina habsburgică (actualele teritorii româneşti), publicată în anul 2015 cu titlul Toponimia românească din Bucovina habsburgică (actualele teritorii româneşti). Germanizare şi reromânizare, Casa Editorială Demiurg, Iaşi.

A publicat studii, articole și recenzii pe teme de onomastică și lingvistică generală și românească în reviste de specialitate și în volume colective din țară și din străinătate și este coautor la Micul dicționar toponimic al Moldovei (structural și etimologic). Partea 1. Toponime personale, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, Partea a 2-a. Toponime descriptive (ms).

Articles published in “Diacronia”

Book reviewDiacronia 14, December 12, 2021, A202
Teodor Oancă, Cercetări de onomastică și dialectologie [Studies of Onomastics and Dialectology], Grafix Publishing House, Craiova, 2019, 185 p.

ArticleDiacronia 12, December 27, 2020, A169
The Romanian language in Habsburg Bukovina from the institutionalized bilingualism perspective

ArticleDiacronia 8, October 7, 2018, A117
The configuration of polarizing toponymic fields illustrated by examples from ttrm, II1–2

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)