Ana Ene

Ana Ene

Ana Ene (n. 2 iul. 1968) – absolventă a Facultății de Litere, Universitatea din București (1995); doctor în filologie (2006) la Universitatea din București, avându-l cordonator științific pe prof. dr. Romul Munteanu

Afiliere: conferențiar dr. la Department de Lingvistică Teoretică și Aplicată, Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov

Cursuri predate și arii de interes: Limba română contemporană (Fonetică, Fonologie, Lexicologie), Semantică, Dialectologie, Retorică, Stilistică

Publicații (selecție):

Școala Ardeleană și tipurile ei de discurs. O perspectivă comparatistă, Brașov: Editura Universității Transilvania (2008)

Introducere în lexicografie. Principii teoretice și aplicații, Brașov: Editura Universității Transilvania (2008)

Elemente de semantică, Brașov: Editura Universității Transilvania (2009)

Limba română contemporană. Elemente de fonetică, fonologie, lexicologie, Brașov: Editura Universității Transilvania (2010)

chap. Peritextual Dialogue in The Dynamics of Poetry Translatability, in Spaces of Polyphony, Amsterdam: John Benjamins (2012)

Aspecte ale resemantizării în argou, in Structure, Use, and Meaning. Linguistic studies, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Ştiință (2012)

Dialectologie și lingvistică romanică, Brașov: Editura Universității Transilvania (2013)

Forms of metatextual dialogism in the work of I. L. Caragiale, in (Inter)faces of dialogue, iada.online.series (no.1/2015)

Limba română contemporană. Introducere în stilistică, Brașov: Editura Universității Transilvania (2016)

(Re/De)Contextualisation in the news headlines from Romanian mass-media, in Structure, Use, and Meaning. Linguistic studies, Brașov: Editura Universității Transilvania (2017)

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A143
Imitația și creația lexicală în limba română contemporană

ArticolDiacronia 9, 7 mai, 2019, A132
Aspecte ale relevanței în discursul politic românesc

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)