Ana Crăciunescu

Ana Crăciunescu – Absolventă a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (licență, master, doctorat), cu tema tezei de doctorat: Strategii semio-discursive în publicitatea din domeniul turismului.

Studiu de referință: Crăciunescu, A. (2016). On Methodology And (Post)Colonialism In Tourism Promotional Language, ALMATOURISM − Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, Bologna, Italia, ISSN: 2036-5195.

Domenii de interes: semio-lingvistică, analiza discursului, studii culturale, publicitate, turism, postcolonialism, antropologie culturală.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A74
Publicitatea din domeniul turismului și ciberspații ale călătoriei

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)