Ana Crăciunescu

Ana Crăciunescu – Absolventă a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (licență, master, doctorat), cu tema tezei de doctorat: Strategii semio-discursive în publicitatea din domeniul turismului.

Studiu de referință: Crăciunescu, A. (2016). On Methodology And (Post)Colonialism In Tourism Promotional Language, ALMATOURISM − Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, Bologna, Italia, ISSN: 2036-5195.

Domenii de interes: semio-lingvistică, analiza discursului, studii culturale, publicitate, turism, postcolonialism, antropologie culturală.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 5, March 23, 2017, A74
Tourism advertising and cyberspaces of travelling

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)