Alexandra Chiriac

Dr. Alexandra CHIRIAC, lector la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cercetãtor în domeniul istoriei traducerilor şi terminologie, cu specializare în germanisticã. Director şi membru în collective de cercetare în proiecte precum   Integrarea Istoriei universal in cultura romana prin traduceri de texte istorice la sfârşit de secol XVIII şi început de secol XIX (2019-2022), Ecaterina cea Mare a Rusiei. „Traducerea culturală” şi rolul acesteia pentru „oglinda principelui” în Moldova sfârşitului de secol al XVIII-lea (2014-2015), Impulsul Iluminismului în unele traduceri româneşti din secolul al XVIII-lea (2012-2014), Începuturile modernizării culturii române şi racordarea ei la Occident prin traduceri (2012-2016).

Domenii de interes: traductologie, terminologie, studii culturale, istoria ştiinţelor, istoria cãrţii, circulaţia cãrţii.

Publicaţii relevante: Parzivals. Postmoderne Hypostasen in der deutschsprachigen Literatur am Ende des 20. Jahrhunderts, Hartung Gorre Verlag 2013;  Istoria Ecaterinei a II-a de J.M. Schweighofer şi varianta sa tradusã în Moldova, Editura Universitãţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi 2016; Giulio Cesare Croce. Viaţa lui Bertoldo în spaţiul european şi varianta sa tradusă în Transilvania. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2016.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 15, 26 septembrie, 2022, A206
[Re]naturalizarea „Istoriei Moldovii” de J.A. Gebhardi în traducerea lui Ion Nemișescu. Practici de traducere la începutul secolului al XIX-lea

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)