Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Actele de limbaj expresive din perspectiva principiului pragmatic al politeţii

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 339
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present paper deals with the way in which the performance of expressive speech acts in Romanian reflects particular politeness strategies. The analysis of a series of authentic interactions reveals the fact that, most of the time, face flattering acts (i.e. compliments, thanks) are related to positive politeness strategies, while face threatening acts (i.e. complaints, insults) rather indicates the use of negative politeness strategies, or even impoliteness strategies.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: