Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Argumental remnants with nominal ellipsis?

Autori:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 71
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Romanian poses an important empirical problem to a widely spread claim found in the literature on nominal ellipsis, namely the existence of argumental remnants. A classical claim in the literature is that ellipsis affects the entire lexical projection of the DP (i.e. the whole NP constituent) so that adjuncts (and specifiers) but not arguments can surface as remnants. In this squib, contrary to this widely spread belief, we discuss a series of instances of nominal ellipsis with argumental remnants, empirically proving that arguments can be remnants in nominal ellipsis. We then discuss the implications of this phenomenon for the theory of nominal ellipsis, arguing that argumental remnants provide good evidence for Focus Fronting in nominal ellipsis.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
25Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
2Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeProviding syntactic arguments that ellipsis sites are definite descriptionsControverse, I, 372010pdf
2Alexandru Nicolae, Alexandra CornilescuOn nominal ellipsis and the valuation of definiteness in romanianBWPL, XII (1)2010pdf
html
15Alexandra CornilescuDespre trăsăturile periferice şi cum le-am putea folosiDindelegan2007
13Guglielmo CinqueA Phrasal Movement Analysis of the Romanian DPAUI, XLIX-L, 1292003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: