Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Realizări directe şi indirecte ale actelor verbale expresive în limba română

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 185
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Direct and Indirect Expressive Speech Acts in Romanian] The major purpose of this article is to examine the expressive speech acts in Romanian face-to-face interactions. The analysis suggests that there are two ways of performing an expressive speech act – a direct and an indirect one – and these occurrences are motivated by the pragmatic situation and communication intentions of the speakers. The study tries to describe the verbal strategies for both direct and indirect expressive speech acts, following several types of contexts. It also reveals a possible classification of the expressive acts based on the semantic criterion.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: