Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Argumentum ad personam în reclamele electorale

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 33
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Argumentum ad Personam in Election Ads] The paper attempts to analyze argumentum ad personam in electoral advertisements from the press or from various promotional materials (flyers, letters, brochures). We try to highlight the main allegations, to examine the discursive strategies that exploit this pseudo-argument (the quote – as parodied, inserted into a new context, the antithesis, the presuppositions), and to reveal the particularity of C.V. Tudor’s personal attacks.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
12Camelia-Mihaela CmeciuStrategii persuasive în discursul politicUniversitas XXI2005
11Constantin SălăvăstruTeoria şi practica argumentăriiEditura Polirom2003

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: