Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale receptării Bibliei în frazeologia românească

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 253
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[About Expressions from Bible in Romanian Phraseology] This article includes a number of comments on some phrase which originate in the text of the Bible, sighted in Romanian, with corresponding possible in other languages. Other expressions are only biblical allusions, without reproducing snippets of text.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

24Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: