Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Entopice în urbanonimie

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 343
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Dans cet étude on analyse les termes entopiques en structures urbanonymiques spécifiques pour deux périodes ď évolution de ľ unité urbaine: foire et ville contemporaine.
Ľanalyse de ces deux périodes conduit à la conclusion de la péremption graduelle et irréversible de la formole urbanonymique qui englobe un entopique toponymisé.
Cuvinte-cheie:
  • termeni entopici, structuri urbanonimice, entopic toponimizat, formule marcatoare, tipar denominativ, extensii derivaţionale
  • entopic terms, urbanonymic structures, toponymized entopic, marking formulas, denominative pattern, derivational extensions
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

28Anatol EremiaDicţionar explicativ și etimologic de termeni geograficiEditura Știința2006
7Adrian Rezeanu, Filofteia ModoranCategoria „toponim aparent” în urbanonimieLR, XLVI (4-6), 3191997
3Gheorghe BolocanSistemul entopic al limbii române și rolul lui în toponimieLR, XXV (2), 2051976
2Gheorghe BolocanDicționarul entopic al limbii româneSCL, XXVI (5), 4671975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: