Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Urbanonimele în structura Dicţionarului toponimic al României. Muntenia

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (3), p. 407
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ľétude établit tant le profil formal et sémantique des marquages dénominatifs urbains, que le lieu que ces toponymes devaient occuper dans la structure de ce type de dictionnaire.
Le but de cette analyse a été de libérer ľensemble des noms des lieux appartenant aux villes de ľarbitraire administratif.
Cuvinte-cheie:
  • urbanonim, cultură urbană, formulă viconimică
  • noms de villes, culture urbaine, formule viconimique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

2Adrian RezeanuEntopice în urbanonimieSID14, 3432012pdf
5Ioan-Mircea Farcaș, Vasile Frățilă, Adrian Rezeanu, Sorin S. Vișovan, Ștefan VișovanValea Izei
Studii de onomastică și dialectologie
Editura Universității de Nord2012
1Adrian Rezeanu, Filofteia ModoranEnclave toponimice rurale în urbanonimieLR, XLVII (1-2), 721998
1Gheorghe BolocanNumele de locuri din orașe și locul lor în Dicționarul toponimic al RomânieiLR, XXV (5), 5151976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: