Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

G. G. Neamţu şi gramatica neotradiţională clujeană

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 589
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Outstanding representative of the relational neotraditional direction, G. G. Neamţu has become famous alongside his career through his vision on grammar aspects of contemporary Romanian language. His works represent a continuation of the theory initiated by the famous School of Linguistics from Cluj, especially by the remarkable researcher D. D. Draşoveanu, yet, G. G. Neamţu singled himself out through the original approach of the grammar phenomenon. In comparison with the grammar published by the Romanian Academy (The School of Linguistics from Bucureşti), G. G. Neamţu’s grammar is a neotraditional one with some structuralist elements.
Out of his major contributions we mention the following:
Predicatul în limba română. O reconsiderare a predicatului nominal, 1986;
Teoria şi practica analizei gramaticale. Distincţii şi... distincţii, which was published in several editions due to the interest it aroused;
Studii şi articole gramaticale, 2014 – a colligatum of the relevant scientific contributions published from 1970–2011, the result of the researcher`s more than 40 years professional experience.
G. G. Neamţu`s work and activity represent the manifestation of a personal style which worths being appreciated and which reveals a hard-working researcher doubled by a gifted teacher. The thorough scientific research, the firm argumentation, the accuracy of discourse, the professionally guided approach in the grammar analysis represent only a few of the elements which define G. G. Neamţu’s personal style. Through the multitude of the aspects tackled, G. G. Neamţu’s scientific works represent useful instruments for all those who are interested in the dynamics of the contemporary Romanian language, for all those who wish to go beyond the frontiers of traditionalism and get into the sphere of new concepts.
Cuvinte-cheie:
  • Şcoala clujeană de gramatică, gramatică, teoria şi practica analizei gramaticale
  • School of Grammar from Cluj, grammar, theory and practice of grammatical analysis
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: