Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Împrumuturile de origine franceză în presa actuală

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 569-574
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Loanwords of French origin in the nowadays mass media]
The French influence, in a normal decrease, considering the nowadays social and political background all over the world, can be noticed in different areas, such as cookery, literature, movie industry, fashion, medicine and music. The studied linguistic material was taken by the press, mainly the written press, as it is a fact that all the changes in the language are being faithfully recorded in the newspapers. The use of these words in the lexical and grammatical system of Romanian language shows that there are four types of words: used foreign words, words that are about to be used, words of French origin and French words.
Cuvinte-cheie:
  • influenţă franceză, mass-media, limba română, sistem gramatical, sistem lexical
  • French influence, mass-media, Romanian language, grammatical system, lexical system
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: