Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Phraseological units with onomastic elements in French

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 982-988
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:phraseological units, onomastics, semantics, popular culture, socio-cultural history
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

1Dragoș Vlad TopalăDin universul proverbelor româneşti: elemente de analiză etnolingvisticăDistorsionări, 353-3612009pdf
html
4Theodor HristeaContribuții la studiul etimologic al frazeologiei românești moderneLR, XXVI (6), 5871977pdf
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: