Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Humor und Satire als Lebenshilfe in trüben Zeiten. Jiddischsprachige humoristisch-satirische Periodika in der Bukowina Anfang der 1930er Jahre

Autor:
Publicația: Jassyer Beiträge zur Germanistik XXIII (Contribuţii ieşene de germanistică XXIII). Terra Judaica. Literarische, kulturelle und historische Perspektiven auf das Judentum in der Bukowina und in Galizien (Literary, cultural and historical perspectives on Bukovinian and Galician Jewry), Secțiunea Literatur, Publizistik / Literature, Press, p. 345-361
ISBN:978-3-86628-666-5
Editori:Francisca Solomon, Ion Lihaciu
Editura:Hartung-Gorre Verlag
Locul:Konstanz
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

40Uriel Weinreich
  • Languages In Contact
    Findings and Problems
  • Limbi în contact
    Constatări și probleme
Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov1953, 1974; 2013 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: