Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Randamentul compensativ” al aliteraţiei în traducerea Eneidei

Autor:
Publicația: G.I. Tohăneanu: Exegi Monumentum. Lucrările Colocviului „G.I. Tohăneanu” (ediţia a V-a, 14 septembrie 2018), Secțiunea Limbi clasice / Classical Languages, p. 342-349
ISBN:978-973-125-717-4
Editori:Maria Subi
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

3Maria SubiPriveliști marine în Eneida vergilianăAUT, LV, 392017pdf
html
34Eugene A. Nida, Charles N. TaberThe Theory and Practice of TranslationE.J. Brill1969
38Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
11Gh. I. TohăneanuStudii de stilistică eminescianăEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: