Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Distortions of the individual level of the language. Modern poetry as failed linguistic act

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 428-443
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:psycholinguistics, language distorsions, literature variety of language, poetry as linguistic act
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

30Gheorghe DragomirescuDicționarul figurilor de stil
Terminologia fundamentală a analizei textului poetic
Editura Științifică1995
38Umberto EcoTratat de semiotică generalăEditura Științifică și Enciclopedică1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: