Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Legal translation as an interspace of language and law

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 357-364
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:interdisciplinarity, (un)translatability, equivalence, ambiguity, receiver-orientation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

34Eugene A. Nida, Charles N. TaberThe Theory and Practice of TranslationE.J. Brill1969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: