Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The structural-semantic analysis of some causative verbs in the medical language

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 253-262
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:lexical, semantic, lexeme, sememe, term, medical
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
2Angela Bidu-VrănceanuUne modalité de description paradigmatique au niveau du lexiqueRRL, XV (6), 5451970
2Constant ManecaAnaliza semică a lexiculuiLR, XVIII (1), 31969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: