Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The unwritten laws of creative writing

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 12-21
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:writing, text, constraint, pertinent, technique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

10Florina-Maria BăcilăOmonimia în limba română
Privire monografică
Excelsior Art2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: