Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Meanings of the Latin manus and its compounds

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 4, p. 157-164
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The Latin word manus is very prolific in meanings and compounds. This study examines the main compounds of manus, which have mainly a legal sense, but also the expressions and contexts in which the word manus occurs.
From the analysis of the compounds, contexts and meanings of manus we see that legal, military and artistic values are preponderant.
Most often, the meanings of the compounds and contexts have an instrumental value, referring to the part of the body by which man became a genuine faber.
The translation of the multiple values of manus demonstrates once again the Latinity of the Romanian language, a language which faithfully inherited the meanings of manus.
Cuvinte-cheie:manus, meanings, context, legal field, military field
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

9Dana DinuLexicologia limbii latineEditura Universitaria2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: