Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Permisivitate aloglotă și consecințele sale asupra codurilor lingvistice folosite în companiile comerciale de la Sibiu și Brașov

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Istoria limbii române. Filologie, p. 240-248
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Aloglottal tolerance and its consequences on the linguistic codes used within the trade companies of Sibiu and Brașov]
The aim of the present article is to demonstrate the existence of a multi-lingual code based on Romanian used or wishfully conceived in order to be used in the 18th century commercial company based in Sibiu whose members were traditionally considered to be Greek-speaking. The massive membership by Vlachs who were obviously speaking a Romanian dialect, seems to have had an impact on this code as it had on its Greek counter-part older by at least one century.
Cuvinte-cheie:multi-lingual code, aloglottal tolerance, pidgin
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: