Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Incursiuni în Palimpstina. Traducerea literaturii postcoloniale în context românesc

Autor:
Publicația: Studii de traductologie românească. I. Discurs traductiv, discurs metatraductiv. In honorem professoris Ileana Oancea, p. 170-191
ISBN:978-973-125-525-5
Editori:Georgiana Lungu-Badea, Nadia Obrocea
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:This paper sets out to investigate the “orientalising” potential of the process of translating postcolonial literature, both in general and with specific reference to the Romanian context. The analysis starts from some of the main theoretical positions in the field of postcolonial (translation) studies, and identifies some of the vulnerabilities of these texts. Various translation approaches are discussed in terms of their advantages and disadvantages. In order to avoid “orientalising” through translation, the translator needs to be familiar with the main theoretical principles of postcolonialism and put together a set of consistent translation strategies, which could ensure the best preservation of the textual hybridity.
Cuvinte-cheie:postcolonial studies, Orientalism, hybridity, third place of translation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: