Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Typologies of Romanian medical terms according to derivative structure

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 4, p. 216-221
ISBN:978-606-8624-01-3
Editori:Iulian Boldea, Cornel Sigmirean
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureș
Anul:
Rezumat:Our analysis is focused on medical terms formation, in particular progressive morpheme derivation, suffixes and prefixes, which structurally is intended to the Romanian system of terminology and the source language system. We have tried to emphasize a specialised lexical overview, from a double perspective, taking into account both morpheme structure of borrowed terms, as well as terms created in Romanian language. Our methodological approach would clarify derivation as means of medical terms formation.
Cuvinte-cheie:suffixes, prefixes, medical terms, derivation, borrowings
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
9Mariana Ploae-HanganuTerminologia și limba comună (Pentru o bază de date terminologice)LR, XLI (9), 4791992
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: