Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Marketing: specialized vocabulary of English origin

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 4, p. 166-172
ISBN:978-606-8624-01-3
Editori:Iulian Boldea, Cornel Sigmirean
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureș
Anul:
Rezumat:This paper is intended to present the influence that English has had over the specialized terminology from the field of marketing. During its evolution, the terms of English origin related to marketing from the Romanian vocabulary have constantly adapted phonetically and ortographically to Romanian, sometimes existing in language the English term as well as its Romanian equivalent. At the end of the paper we have included a list of terms borrowed from English, their definition, their corresponding Romanian terms and examples of use taken from the Romanian mass-media.
Cuvinte-cheie:anglicisms, borrowing, vocabulary, marketing
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: