Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

“Itangliano” or the loss of national identity of the Italian language

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 288-293
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The present paper aims to discuss matters related to the influence of English upon other idioms and to focus on the Italian language, as well as to present the antagonistic attitudes towards the process of borrowing words of English origin in Italian and the outcome of this process. It also illustrates the opinions of linguists, journalists and laymen about the possibility of Italian losing its own identity as a language in front of the “avalanche” of English loan-words.
Cuvinte-cheie:avalanche, English, national identity, Italian, attitude
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

45David CrystalEnglish as a Global LanguageCambridge University Press1997; 2003; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: