Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuții sociolingvistice la evoluția actuală a limbii române

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Pragmastilistică
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Sociolinguistic contributions to the evolution of the Romanian language]
This paper presents the situation of the Romanian language spoken in the Moldavian Republic. As in other cases of languages in contact, we must establish the circumstances under which interference occurs in only [...]
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

40Uriel Weinreich
  • Languages In Contact
    Findings and Problems
  • Limbi în contact
    Constatări și probleme
Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov1953, 1974; 2013 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: