Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Anglicisme în publicații adresate tinerilor

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Lexic și terminologii; alte domenii
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The anglicism in publications for young people]
The Romanian vocabulary has witnessed of an invasion of “anglicisms” lately. The media, an important factor in the development of a language shows us clearly this phenomenon. The international character, the need to replace the “wood language” of the ‘90s, represents the reason why so many English words have entered our language.
The present article is a study on the lexical and morphological aspects of “anglicisms” found in the Romanian media during the years 2001-2003.
The following magazines Bravo and Cool-Girl provided the reference material for this study. The lexical terms were selected from different areas of activity, such as: music, social life, sports, economy and technology.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 4

198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: