Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Globalizare lingvistică și anglicizare

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Lexic și terminologii; alte domenii
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Linguistic globalisatin and anglicisation]
In this article, the author aimed at establishing a distinction between linguistic globalisation and Anglicisation, two concepts that have been more and more frequently used in various researches. Thus, linguistic gobalisation is seen as a consequence of modern economic worldwide interdependency, economic trend that needs a sole means of communication; the choice of English language to fulfill this role is the result of a combination of historical circumstances. From the linguistic perspective, the phenomenon reaches certain issues of bilingualism, seen as an individual phenomenon, and not as a collective one. The second analysed concept, although having a clear tendency of internationalisation, is a phenomenon that results from the evolution of one language or another and is included in the ‘linguistic influence’ phenomenon.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 1

99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: