Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romance Clausal Syntax: Complementation Strategies in Southern Calabrian

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 409
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper deals with the irrealis complementation strategies in Southern Calabrian. It is shown that the complementizer introducing embedded infinitivals (and irrealis clauses in general), i.e. MODO, lexicalises different positions in accordance with the selecting matrix predicate. Three different categories of MODO clauses identified, each of which exhibits a unique set of structural properties. Thus, MODO is a functional head that can be associated with multiple categories and a dependent marker.
Cuvinte-cheie:dual complementizer system, irrealis, Southern Calabrian
Limba: engleză

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: