Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Semantic features, word order and reflexive constructions in Romance. With special reference to Romanian

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 255
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In classical grammars, the choice of a reflexive construction was usually presented without defining its semantic, discourse and pragmatic constraints. According to the hypothesis advanced in this paper, the choice of a reflexive construction is determined not only by the Role of the subject but also by inherent features such as [±Person], virtual features such as being capable of acting effectively, producing a change in the environment, in short [±Incapable of being effective], and contextual features such as being a doer or being a passive participant.
Cuvinte-cheie:passive, reflexive, word order, Romanian, Romance
Limba: engleză

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: