Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Construcţia retorică a fricii în „Legenda duminicii”

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 838
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

19Gabriela StoicaAfect și afectivitate
Conceptualizare şi lexicalizare în româna veche
Editura Universității din București2012
1Mihaela N. Constantinescu, Gabriela Stoica, Oana Uță BărbulescuLe macroacte testamentaire roumain du XVIIe siecle dans l’espace européen. Stéréotypie et innovationDICE, VII (1), 652010pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: