Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Derivate cu bază toponimică (litera I)

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Onomastică, p. 560
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Toponym-based derivatives (the letter I)]
Lexical constructions derived from toponymic bases do not constitute a significant sector among internal lexical creations which may be considered national distinctive features. The shift from the status of proper name given to a known place towards the one of an often adjectivised common noun takes place by means of a derivational suffix, and in Romanian -ean/-an is a rather productive suffix in this respect. Subsequent adjectives result from the addition of the aforementioned suffix to a toponym or its root, through the substitution of the suffix that was formerly attached to the proper name with the specialized suffix indicating origin.
Cuvinte-cheie:derivation, suffix, lexical, toponym
Limba: română

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 6

2Silvia PitiriciuDerivatives on a toponymic base (letters G, H)GIDNI, 3, 49-592016pdf
html
5Silvia PitiriciuDerivate cu bază toponimică (litera C)CSP, II, 392-3992015pdf
4Silvia PitiriciuDerivate cu bază toponimică (literele D, E, F)EITM, 6, 210-2172015pdf
html
6Silvia PitiriciuDétoponymiques roumainsICONN 1, 4492011pdf
html
5Vasile FrățilăToponimie și dialectologieMega2011
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: