Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Surnames of Romanian origin in the Hungarian surname stock: Árgyelán, Marosán, Moldován

Autori:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Onomastică, p. 424-438
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The topic this paper has set out to explore wished to yield some insights into one chapter of the Romanian-Hungarian historical, linguistic and onomastic contacts from the point of view of current Hungarian research. The aim of the paper was to present the aforementioned topic based on representative historical and current onomastic sources: the presence, history and distribution of surnames of Romanian origin in the Hungarian surname stock. The main focus of the paper are three specific surnames (Árgyelán, Marosán and Moldován), with reference to the presence, changes, distribution and variants of these names in present-day Hungary and the territory of the historical Hungarian Kingdom and Transylvania.
Cuvinte-cheie:surname, language contacts, name assimilation, name geography, Hungarian, Romanian
Limba: engleză

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: