Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lumi posibile și expresii referențiale

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Lexicologie. Pragmalingvistică, p. 300
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Possible worlds and types of referential expressions]
This article proposes an account within a framework of possible world semantics of the major types of referential expressions (nominals) in natural language. The question of what constitutes a possible world is discussed, the relevance of this concept to the study of meaning is assessed, the issue of transworld identity is examined, and rigid designators as well as nonrigid designators are distinguished. The former category (rigid designators) subsumes proper names and names of species, colors and substances (natural kinds), while the latter (nonrigid designators) subsumes, among others, definite descriptions and fictional names. Finally, the nature of fictional names is described.
Cuvinte-cheie:possible worlds, transworld identity, rigid designators, nonrigid designators, proper names, fictional names, definite descriptions
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

2Ștefan OlteanOn the denotation of common nounsStudia UBB, LIV (3)2009
8Ștefan OlteanIntroducere în semantica referențialăPresa Universitară Clujeană2006
1Ștefan OlteanTermenii referenţiali şi lumile posibileLingua, II2003html
26Emanuel VasiliuIntroducere în teoria textuluiEditura Științifică1990

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: