Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Vorbirea directă în texte românești din secolul al XVI-lea

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Istoria limbii române, filologie, p. 393
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Direct speech in Romanian texts from the 16th century]
The paper aims at identifying the grammatical indices of the reported speech (RS) called direct speech (DS), a discourse which reveals similar pragmatic features to those assigned to the utterances belonging to the real dialogue (to the direct discourse, DD), in 16th century Romanian texts. The author examines the syntax of the direct discourse from the perspective of enunciation. The theoretical support is discourse analysis and functional grammar. Some aspects regarding the syntactic relations between the constitutive elements of various realizations of direct speech (DS) are identified in the analysed material. Specifically, the paper concentrates on the way in which the forms of DS are integrated into old Romanian texts of different types: the relation between the quoting statement and the limits (lexical/graphic boundaries) of these components of DS placed in relation to general syntax of the statement (the position of the introductory element) and the internal syntax of the quoting statement (word order SV/VS).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

4Ilie MoisucAcatistul - structuri stilistico-poetice. Rugăciunea și întîlnirea în intervalTDR, I, 311-3192009pdf
html
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: