Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rhétorique et traduction. Les «chardons» istratiens en français et en italien

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 195
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Rhetoric and translation. Istrati’s Thistles into French and Italian]
This work attempts to contribute a descriptive study to an area of research that explores a typology of the functions that define the translator’s voice. The translators try to help the readers, and the aim of this article is to see how the Italian translators of Les Chardons du Baragan remarkably highlight the author’s poetics of oppression. Attention is devoted to the translation of this specific Istrati “image-refrain”, the thistles, and to the different clarification strategies used by Paolo Casciola and Gianni Schilardi.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

1Yannick PreumontTraduire Kyra Kyralina et Les Chardons du BaraganRLC, 3112015
2Yannick PreumontDégénérescence et régénération. Une approche traductologiqueDiacronie–sincronie, II, 1572014pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: