Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ipostaze şi funcţii ale ironiei în discursul parlamentar românesc (1866-1900)

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 133
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Instances and functions of irony in the Romanian parliamentary discourse (1866‒1900)]
The article aims at illustrating the different contextual values and pragmatic uses of irony in the Romanian Parliamentary discourse, in the period 1866-1900. We were particularly interested in observing the concrete modalities to realise the ironic macro speech acts, considering the major pragmatic theories of irony (Standard Pragmatic Theory and Echoic Mention Theory), and also to grasp their socio-discursive appearance, from both an illocutionary and a perlocutionary perspective. The analysis of authentic data indicates the complex and subtle discursive configuration of irony, which can be realised by various devices in the same intervention, the close interferences between pragmatic and argumentative functions, and consecutively the difficulty to fit irony into a single theoretical description.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

6Liliana HoinărescuStructuri și strategii ale ironiei în proza postmodernă româneascăFundația Națională pentru Știință și Artă2006
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: