Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Valori stilistice ale antroponimelor în publicistica lui Mihai Eminescu

Autor:
Publicația: Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, p. 280
ISBN:978-606-560-493-3
Editori:Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru
Editura:Editura Universității din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The article examines the expressiveness of person names used by Mihai Eminescu in some of his journalistic writings. More precisely, the paper focuses on the stylistic potential of antonomasia and points out that the most important Romanian writer of the second half of the 19th century frequently converts certain names into common nouns pejoratively used to ridicule the public figures of the age. The antonomasia was frequently used in conjunction with other figures of speech in the 19th century Romanian theatre as well as in the media. Eminescu uses antonomasia as a literary device meant to shed light on various ethical, ideological and ethnical connotations of person names.
Cuvinte-cheie:stylistics, 19th century Romanian mass-media, antonomasia, Mihai Eminescu
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
28Pierre FontanierFigurile limbajuluiUnivers1977

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: