Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ion Luca Caragiale - ca lingvist autentic: “Lecții” pentru prezent și pentru viitor

Autor:
Publicația: Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, p. 237
ISBN:978-606-560-493-3
Editori:Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru
Editura:Editura Universității din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present paper is the continuation of some of the author’s older preoccupations with the Romanian language as used and professed by some of the classics of our national literature, including I. L. Caragiale. The latter’s literary work (especially his prose pieces) gave us the chance of recording a number of reflective remarks and queries concerning mainly the standardization of the current neologistic inflow, as well as other linguistic aspects of usage.
Cuvinte-cheie:Caragiale, neologisms, loan translation, etymology, standardization, solecisms, usage, satire
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: