Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mărcile diastratice în dicționarele bilingve româno-spaniole

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 2, p. 245
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Stylistic (diastratic) marks in Romanian-Spanish bilingual dictionaries]
In this artiche we have expanded our previous research dedicated to various macro- and micro-structural aspects of Romanian-Spanish bilingual dictionaries in terms of diastratic marks.
Our study looks into the inner workings of a default Romanian-Spanish bilingual dictionary. We have presented the importance of the terminology in such a dictionary, the registered fields and subfields, with a special discussion about the subfield concerning the updating of existing bilingual dictionaries with diastratic marks; we have also presented the types of marks used by lexicographers, their consistent distribution at the level of the lexical items, the role of stylistic marks (diastratic marks) in defining sense and the practical applications of such an analysis.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 7

5Carmen LozinskiCuvinte şi sensuri recente în noul Dicţionar Român-SpaniolDirecții, II, 1272012pdf
5Carmen LozinskiNoul dicționar român-spaniol. Aspecte macro- și micro-structuraleIpostaze, I, 2752011
6Carmen LozinskiSinonimie şi echivalenţă interlingvistică în dicţionarele bilingve româno-spanioleControverse, I, 2572010pdf
7Carmen LozinskiTerminologiile în dicționarele bilingve româno-spanioleTeme actuale, 5492009
7Carmen LozinskiProblemele polisemiei în limbile română și spaniolă. Sensuri noi în dicționarele bilingveDinamica, 6292008
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: