Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Considerații socio-culturale asupra folosirii unor nume de rudenie în limbile română și arabă

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 2, p. 199
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
1Arthur Beyrer„Adresare inversă” în românește?LR, XXVIII (1), 911979
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
133Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: