“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Considerații socio-culturale asupra folosirii unor nume de rudenie în limbile română și arabă

Author:
Publication: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 2, p. 199
Editors:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 4

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
1Arthur Beyrer„Adresare inversă” în românește?LR, XXVIII (1), 911979
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: