Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Statul în discursul parlamentar românesc: conceptualizări metaforice

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 2, p. 83
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This study intersects two distinct fields of research: on the one hand, Reinhart Koselleck’s theory concerning the history of the concepts and their particular meanings acquired in different periods, and, on the other hand, the conceptual / cognitive metaphor theory, initially formulated by George Lakoff and Mark Johnson, according to which the methaphor is primarily an expression of cognitive processes, an ordinary mechanism of thought. We selected and commented on some examples which reveal the metaphorical representation of State, taken from debates in the Romanian Parliament, covering the period 1866-1938. The analysis shows the origin of these representations, their ideological reflex and their rhetorical and argumentative functions.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: